Małgorzata Kuzyk

Absolwentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II o specjalności klinicznej.

Psychoterapeutka w trakcie specjalizacji z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie integratywnym, również specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Ukończyła szkolenia doskonalące z zakresu psychoterapii uzależnień behawioralnych (hazard, gry komputerowe, seks), psychoterapii schematów w uzależnieniach (podejście 3. fali w psychoterapii) oraz Edukatora ds. uzależnień, pozwalającego na prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

Doświadczenie zawodowe zdobywała, jeszcze jako studentka, na koloniach: jako wychowawca kolonijny oraz jako psycholog i psychoterapeuta na koloniach terapeutycznych. Pracowała z dziećmi z rodzin trudnych, zagrożonych chorobą alkoholową, z dziećmi doświadczającymi przemocy, mającymi trudności w nauce oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. Swój początek drogi zawodowej opisuje jako, parafrazując: „drogę pośród blasków i cieni ludzkiej, ciągle kształtującej się osobowości”.

Nieobca jest jej praca w: przedszkolu, szkole i ośrodkach specjalnych z dziećmi i młodzieżą oraz rodziną. Ponadto, doświadczenie w zakresie psychoterapii uzależnień zdobywa w zakładzie opieki zdrowotnej, pracując z dorosłymi osobami uzależnionymi i szkodliwie używającymi – indywidualnie oraz grupowo. Odbyła staż w Ośrodku dla Osób Uzależnionych w SPZOZ w Nowym Dworku, wolontariat w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. J. Kaczyńskiego w Lublinie.

Pracuje z dziećmi, młodzieżą, rodzinami oraz parami. W dalszym ciągu podnosi swoje kompetencje zawodowe. W psychoterapii najważniejszy jest dla niej człowiek, jego narracja, doświadczenia życiowe. Budowanie relacji opiera na poczuciu bezpieczeństwa. Wiedząc, że trafna diagnoza oraz właściwe techniki, to tylko początek w procesie psychoterapii.

Małgorzata Kuzyk

psychoteraputa dzieci i młodzieży oraz uzależnień

OPINIE

Uczęszczam z córką na wizyty do pani Kuzyk. Świetna psycholog, moja córka jest bardzo zadowolona ze spotkań. Jej objawy depresyjne są coraz mniejsze. Bardzo polecam Panią Gosie.
„Anna”