Maria Kołczyk

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu, o specjalności klinicznej.

Kwalifikacje psychoterapeutyczne zdobywa podczas czteroletniego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Dba o ciągły rozwój i podnoszenie swoich kompetencji biorąc udział w szkoleniach oraz konferencjach.

Doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając staż na oddziale dziennym w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, gdzie pracowała z osobami hospitalizowanymi i po przebytym ostrym kryzysie zdrowia psychicznego. Współpracuje również z Krakowskim Instytutem Psychoterapeutycznym we Wrocławiu, gdzie pracuje z osobami z rodzin zastępczych.

Prowadzi terapię młodzieży oraz dorosłych, którzy zmagają się z takimi problemami jak:

  • kryzysy życiowe,
  • obniżony nastrój,
  • samotność,
  • lęk i niepokój,
  • problemy w relacjach,
  • nadmierny stres,
  • strata lub żałoba,
  • zaburzenia osobowości.

W trosce o wysoką jakość wykonywanej pracy i dobro swoich pacjentów kieruje się kodeksem etyczno- zawodowym psychologa oraz regularnie poddaje swoją pracę psychoterapeutyczną superwizji.

Maria Kołczyk

psychoteraputa młodzieży i dorosłych