Cennik

Oferta pomocy psychologicznej/psychoterapii oraz psychiatrycznej

 • Pierwsza konsultacja psychologiczna – 160 zł (50 minut)
 • Konsultacja psychologiczna w języku angielskim – 200 zł (50 minut)
 • Konsultacja psychiatryczna  – 150zł (30 minut)
 • Psychoterapia w języku angielskim – 200 zł (50 minut)
 • Diagnoza psychologiczna – 150 zł (50 minut)
 • Konsultacja psychologiczna pary – 250 zł (60 minut)
 • Terapia indywidualna – 160 zł (50 minut)
 • Terapia pary – 250 zł (60 minut)
 • Wizyta domowa (na terenie Wrocławia) – 300zł (60 minut) – poza terenem miasta dodatkowo koszt dojazdu
 • Psychoterapia online przez Skype – 150 zł (50 minut)

Oferta seksuologiczna

 • Pierwsza konsultacja u seksuologa 150 zł (50 min)
 • Konsultacja seksuologiczna w języku angielskim – 200 zł (50 minut)
 • Terapia u seksuologa 150 zł (50 minut)
 • Terapia seksuologiczna w języku angielskim – 200 zł (50 minut)

 Oferta psychologiczna dla dzieci

 • Konsultacja psychologiczna – 160 zł (50 minut)
 • Diagnoza psychologiczna – 140 zł (50 minut)
 • Psychoterapia dzieci i młodzieży – 160 zł (50 minut)

Oferta pomocy logopedycznej dzieci, młodzieży i dorosłych

 • Diagnoza logopedyczna – 100 zł (45 minut)
 • Wady wymowy, zaburzenia mowy, ORM, niepłynność mowy – 100 zł (45 minut)
 • Dysleksja, dysortografia – 100 zł (45 minut)
 • Mutyzm wybiórczy – 100 zł (30-45 minut)
 • Afazja – 100 zł (60 minut)
 • Nauka czytania i pisania – 100 zł (45 minut)
 • Zajęcia wyrównawcze dla uczniów kl. I-III – 100 zł (45 minut)
 • Wizyta domowa – koszt ustalany indywidualnie, w zależności od formy pomocy