Cennik usług

Oferta pomocy psychologicznej/psychoterapii oraz psychiatrycznej

 • Konsultacja psychologiczna – 120 zł (50 minut)
 • Konsultacja psychiatryczna  – 150zł (30 minut)
 • Diagnoza psychologiczna – 120 zł (50 minut)
 • Konsultacja psychologiczna pary – 200 zł (60 minut)
 • Terapia indywidualna – 120 zł (50 minut)
 • Terapia pary – 200 zł (60 minut)
 • Wizyta domowa (na terenie Wrocławia) – 250zł (60 minut) – poza terenem miasta dodatkowo koszt dojazdu
 • Psychoterapia online przez Skype – 120 zł (50 minut)   użytkownik: agatapacia.psycholog

 

 Oferta psychologiczna dla dzieci

 • Konsultacja psychologiczna – 120 zł (50 minut)
 • Diagnoza psychologiczna – 120 zł (50 minut)
 • Psychoterapia dzieci i młodzieży – 120 zł (50 minut)

 

Oferta pomocy logopedycznej dzieci, młodzieży i dorosłych

 • Diagnoza logopedyczna – 80 zł (45 minut)
 • Wady wymowy, zaburzenia mowy, ORM, niepłynność mowy – 60 zł (45 minut)
 • Dysleksja, dysortografia – 60 zł (45 minut)
 • Mutyzm wybiórczy – 70 zł (30-45 minut)
 • Afazja – 100 zł (60 minut)
 • Nauka czytania i pisania – 50 zł (45 minut)
 • Zajęcia wyrównawcze dla uczniów kl. I-III – 60 zł (45 minut)
 • Wizyta domowa – koszt ustalany indywidualnie, w zależności od formy pomocy