Nasi specjaliści

Psycholog Agata Pacia

Agata Pacia

psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka Psychologii Klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu o specjalności klinicznej.
Psychoterapeuta pracująca w nurcie psychodynamicznym. Uzyskała kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w trakcie dwuletniego kursu w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyła  również czteroletnie szkolenie w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej, która jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jest również certyfikowanym terapeutą treningu EEG Biofeedback, który uzyskała w Niepublicznej Placówce Kształcenia Ustawicznego „Promyk Słońca”. Posiada również dodatkowe kwalifikacje, które umożliwiają jej prowadzenie efektywnej terapii pacjentów z podejrzeniem lub diagnozą mutyzmu selektywnego. Doświadczenie w tym zakresie uzyskała szkoląc się w Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku. Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc zajęcia w świetlicach profilaktycznych, gdzie pracowała z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją społeczną.
Odbyła również staż w Szpitalu Psychiatrycznym na oddziale zamkniętym w Pieszycach. Obecnie obejmuje stanowisko psychologa klinicznego w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym, gdzie prowadzi zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe, treningi EEG Biofeedback oraz zajmuje się diagnozą zaburzeń pacjentów. Równocześnie zajmuje się interwencją kryzysową w sytuacjach traumatycznych wydarzeń, gdzie obejmuje wsparciem psychologicznym rodzinę i bliskich osoby poszkodowanej. Prowadzi również wczesną interwencję terapeutyczną w placówkach oświatowych. Prowadzi również konsultację oraz terapię pacjentów z problemami depresyjnymi, nerwicowymi, zaburzeniami osobowości oraz odżywiania, zaburzeniami DDA oraz wiele innych.
Pracuje z osobami dorosłymi, parami oraz z dziećmi (specjalizuje sie w leczeniu zaburzeń emocjonalnych, w tym mutyzmu selektywnego oraz pracy z pacjentami z zespołem FAS), młodzieżą. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Logopeda Agnieszka Nowak

Agnieszka Nowak

logopeda

Absolwenta Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu na kierunku pedagogika oraz pedagogika specjalna. Pedagog pracująca od wielu lat z dziećmi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym, specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz niepowodzeniami edukacyjnymi.
Ukończyła studia podyplomowe z Logopedii i prowadzi grupowe zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej w Przedszkolu Samorządowym w Pustkowie Żurawskim oraz indywidualne zajęcia ukierunkowane na korektę zaburzeń i wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zajmuje się także wczesnym wspomaganiem rozwoju mowy u dzieci współpracując przy tym z psychologiem oraz pedagogiem.
Prowadzi indywidualne zajęcia z zakresu terapii wad i zaburzeń wymowy w Poradni Psychologiczno-Psychiatrycznej we Wrocławiu, w której ukierunkowuje się na wyrobienie i utrwalenie prawidłowego toru oddechowego u swojego pacjenta oraz niwelowanie dysfunkcji fizjologicznych, naukę prawidłowego gryzienia i żucia, usprawnianie motoryki narządów mowy, stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy oraz rozwijanie i doskonalenie artykulacji oraz percepcji słuchowej.
Prowadzi także terapię osób dorosłych, które na skutek doznanych urazów mózgu utraciły zdolność mowy (terapia afazji)
Ze względu na towarzyszące afazji zakłócenia innych zdolności (np. uwagi, pamięci, orientacji, czy nawet niedowłady) terapia często prowadzona jest w domu pacjenta.
Pracuje także jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej, gdzie poza nauką wynikającą z podstawy programowej prowadzi też zajęcia wyrównawcze wspierające indywidualny rozwój każdego dziecka.

Agnieszka Wieczorek, Psychiatra

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalista Psychiatra od roku 2009.
Praca w szpitalu Psychiatrycznym we Wrocławiu na oddziałach: stacjonarnym, dziennym, leczenia nerwic jako terapeutka oraz na alkoholowym oddziale abstynencyjnym, a także w Poradniach Zdrowia Psychicznego i Zaburzeń Pamięci we Wrocławiu.

Ukończony 4-l. kurs Psychoterapii Psychodynamicznej we Wrocławiu, organizowany przez Oddział Nerwic Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Uczestniczy w licznych kursach, szkoleniach, konferencjach i warsztatach stale podnoszących kwalifikacje.

Specjalizuje się w pomocy osobom z:

-napadami paniki, zaburzeniami lękowymi, nerwicami,
-zaburzeniami snu
-depresją, zaburzeniami afektywnymi
-schizofrenią
-problemami z pamięcią, demencją
-w kryzysach życiowych

Udziela wsparcia chorym i ich bliskim, edukuje, odpowiada na pytania.

Sylwia Szulc, Psycholog, Seksuolog Kliniczny

Jestem psychologiem i seksuologiem klinicznym. Ukończyłam studia z zakresu psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Następnie studia podyplomowe z seksuologii klinicznej na Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Doświadczenie w pracy z pacjentami seksuologicznymi zdobywałam w Poradni Seksuologii i Patologii Współżycia w Krakowie, w Centrum Psychoterapii w Warszawie oraz w Poradni Seksuologicznej i Psychoterapii INTIMED w Warszawie.

Ponadto swoje kompetencje pogłębiałam na stażach w szpitalach psychiatrycznych, takich jak Szpital Uniwersytecki im Mikołaja Kopernika w Krakowie oraz Szpital Ogólnopsychiatryczny im Józefa Babińskiego w Krakowie.

Obszar moich zainteresowań stanowią głównie pacjenci seksuologiczni, mający problemy z osiągnięciem orgazmu, wzwodu, przedwczesnym lub zbyt późnym wytryskiem. Kobiety mające problemy z lubrykacją.
Ponadto zajmuje się również pacjentami mającymi problemy z awersją seksualną, wszelkiego rodzaju traumami związanymi z seksem oraz szeroko pojętą tematyką LGBT.

W swojej pracy staram się patrzeć na pacjenta holistycznie, tzn. nie przez pryzmat problemu z którym przychodzi, przede wszystkim staram się zbudować relację opartą na poczuciu bezpieczeństwa, ponieważ uważam, że to jedyna droga do tego, aby pomóc danej osobie w rozwiązaniu jej problemu.