Nasi specjaliści

Psycholog Agata Pacia

Agata Pacia

psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka Psychologii Klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu o specjalności klinicznej.
Psychoterapeuta pracująca w nurcie psychodynamicznym. Uzyskała kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w trakcie dwuletniego kursu w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyła  również czteroletnie szkolenie w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej, która jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jest również certyfikowanym terapeutą treningu EEG Biofeedback, który uzyskała w Niepublicznej Placówce Kształcenia Ustawicznego „Promyk Słońca”. Posiada również dodatkowe kwalifikacje, które umożliwiają jej prowadzenie efektywnej terapii pacjentów z podejrzeniem lub diagnozą mutyzmu selektywnego. Doświadczenie w tym zakresie uzyskała szkoląc się w Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku. Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc zajęcia w świetlicach profilaktycznych, gdzie pracowała z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją społeczną.
Odbyła również staż w Szpitalu Psychiatrycznym na oddziale zamkniętym w Pieszycach. Obecnie obejmuje stanowisko psychologa klinicznego w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym, gdzie prowadzi zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe, treningi EEG Biofeedback oraz zajmuje się diagnozą zaburzeń pacjentów. Równocześnie zajmuje się interwencją kryzysową w sytuacjach traumatycznych wydarzeń, gdzie obejmuje wsparciem psychologicznym rodzinę i bliskich osoby poszkodowanej. Prowadzi również wczesną interwencję terapeutyczną w placówkach oświatowych. Prowadzi również konsultację oraz terapię pacjentów z problemami depresyjnymi, nerwicowymi, zaburzeniami osobowości oraz odżywiania, zaburzeniami DDA oraz wiele innych.
Pracuje z osobami dorosłymi, parami oraz z dziećmi (specjalizuje sie w leczeniu zaburzeń emocjonalnych, w tym mutyzmu selektywnego oraz pracy z pacjentami z zespołem FAS), młodzieżą. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Logopeda Agnieszka Nowak

Agnieszka Nowak

logopeda

Absolwenta Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu na kierunku pedagogika oraz pedagogika specjalna. Pedagog pracująca od wielu lat z dziećmi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym, specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz niepowodzeniami edukacyjnymi.
Ukończyła studia podyplomowe z Logopedii i prowadzi grupowe zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej w Przedszkolu Samorządowym w Pustkowie Żurawskim oraz indywidualne zajęcia ukierunkowane na korektę zaburzeń i wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zajmuje się także wczesnym wspomaganiem rozwoju mowy u dzieci współpracując przy tym z psychologiem oraz pedagogiem.
Prowadzi indywidualne zajęcia z zakresu terapii wad i zaburzeń wymowy w Poradni Psychologiczno-Psychiatrycznej we Wrocławiu, w której ukierunkowuje się na wyrobienie i utrwalenie prawidłowego toru oddechowego u swojego pacjenta oraz niwelowanie dysfunkcji fizjologicznych, naukę prawidłowego gryzienia i żucia, usprawnianie motoryki narządów mowy, stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy oraz rozwijanie i doskonalenie artykulacji oraz percepcji słuchowej.
Prowadzi także terapię osób dorosłych, które na skutek doznanych urazów mózgu utraciły zdolność mowy (terapia afazji)
Ze względu na towarzyszące afazji zakłócenia innych zdolności (np. uwagi, pamięci, orientacji, czy nawet niedowłady) terapia często prowadzona jest w domu pacjenta.
Pracuje także jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej, gdzie poza nauką wynikającą z podstawy programowej prowadzi też zajęcia wyrównawcze wspierające indywidualny rozwój każdego dziecka.

Psychiatra Agnieszka Wieczorek

Agnieszka Wieczorek

psychiatra

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalista Psychiatra od roku 2009.
Praca w szpitalu Psychiatrycznym we Wrocławiu na oddziałach: stacjonarnym, dziennym, leczenia nerwic jako terapeutka oraz na alkoholowym oddziale abstynencyjnym, a także w Poradniach Zdrowia Psychicznego i Zaburzeń Pamięci we Wrocławiu.

Ukończony 4-l. kurs Psychoterapii Psychodynamicznej we Wrocławiu, organizowany przez Oddział Nerwic Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Uczestniczy w licznych kursach, szkoleniach, konferencjach i warsztatach stale podnoszących kwalifikacje.

Specjalizuje się w pomocy osobom z:

-napadami paniki, zaburzeniami lękowymi, nerwicami,
-zaburzeniami snu
-depresją, zaburzeniami afektywnymi
-schizofrenią
-problemami z pamięcią, demencją
-w kryzysach życiowych

Udziela wsparcia chorym i ich bliskim, edukuje, odpowiada na pytania.

Psycholog Sylwia Szulc

Sylwia Szulc

psycholog, seksuolog kliniczny

Jestem psychologiem i seksuologiem klinicznym. Ukończyłam studia z zakresu psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Następnie studia podyplomowe z seksuologii klinicznej na Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Doświadczenie w pracy z pacjentami seksuologicznymi zdobywałam w Poradni Seksuologii i Patologii Współżycia w Krakowie, w Centrum Psychoterapii w Warszawie oraz w Poradni Seksuologicznej i Psychoterapii INTIMED w Warszawie.

Ponadto swoje kompetencje pogłębiałam na stażach w szpitalach psychiatrycznych, takich jak Szpital Uniwersytecki im Mikołaja Kopernika w Krakowie oraz Szpital Ogólnopsychiatryczny im Józefa Babińskiego w Krakowie.

Obszar moich zainteresowań stanowią głównie pacjenci seksuologiczni, mający problemy z osiągnięciem orgazmu, wzwodu, przedwczesnym lub zbyt późnym wytryskiem. Kobiety mające problemy z lubrykacją.
Ponadto zajmuje się również pacjentami mającymi problemy z awersją seksualną, wszelkiego rodzaju traumami związanymi z seksem oraz szeroko pojętą tematyką LGBT.

W swojej pracy staram się patrzeć na pacjenta holistycznie, tzn. nie przez pryzmat problemu z którym przychodzi, przede wszystkim staram się zbudować relację opartą na poczuciu bezpieczeństwa, ponieważ uważam, że to jedyna droga do tego, aby pomóc danej osobie w rozwiązaniu jej problemu.

Psycholog, Psychoterapeuta Marta Lang

Marta Lang

psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychologiem, socjoterapeutką i dyplomowaną  psychoterapeutką psychodynamiczną w trakcie procesu certyfikacji.

Mam kilkuletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu terapii osób dorosłych i młodzieży. Posiadam tytuł magistra psychologii. Specjalizowałam się z zakresu psychologii klinicznej. Studia ukończyłam  w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Swoją wiedzę poszerzałam także w  dwuletnim Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży  oraz w czteroletniej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej. Oba kursy realizowane były w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym które rekomendowane jest przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jestem także członkiem Polskiego Towarzystwa  Psychoterapii Psychodynamicznej (PTPPd). Swoją prace terapeutyczną poddaję regularnej superwizji u Superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego.  Zaufanie i bezpieczeństwo osoby z którą pracuję jest dla mnie absolutnym priorytetem  dlatego też w swojej pracy przestrzegam Zasad Kodeksu Etyki Zawodowej Psychologa. Swoim pacjentom zapewniam anonimowość i dyskrecję. Główną zasadą którą kieruje się w swoim zawodzie to przede wszystkim empatia i otwartość wobec drugiego człowieka. Pozwala to  stworzyć atmosferę w której pacjent może bez większych obaw opowiedzieć o swoich trudnościach.     

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje psychologiczno-terapeutyczne biorąc udział w szkoleniach i konferencjach na terenie Wrocławia i Krakowa.

Jako psycholog głównie zajmuję się takimi problemami jak: zaburzenia osobowości, zaburzenia nastroju (także depresja), nerwice, stany lękowe, trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z innymi ludźmi, kryzysy życiowe (rozwód, utrata bliskiej osoby, przemoc, stres, nadużycie).

Od 2009 roku zdobywałam doświadczenie w placówkach oświatowych gdzie prowadziłam poradnictwo, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne a  także konsultacje psychologiczne i wsparcie emocjonalne dla dzieci, młodzieży i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej.  

 Przez kilka lat współpracowałam także z prywatnymi Ośrodkami Psychologiczno – Terapeutycznymi na Terenie Wrocławia gdzie prowadziłam terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz terapię par. Swoje doświadczenia zawodowe poszerzałam również w Klinice Psychiatrii na Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic w Samodzielnym Publicznym Szpitalu nr 1 we Wrocławiu gdzie jako koterapeutka odbywałam staż kliniczny.

 

"Byłam u Pani Marty na konsultacji. Bardzo ciepła osoba. Do mojego problemu podeszła bardzo profesjonalnie. Pomogła mi otworzyć się na spotkaniu. Inaczej też udało mi się spojrzeć na moją sytuacje. Cieszę się, że trafiłam właśnie na tego terapeutę."

"Jestem w terapii u Pani Marty od kilku miesięcy. Nie jest łatwo ale czuje, że wiele udaje mi się zmieniać w moim życiu. Pani Marta jest bardzo wspierająca, duże rzeczy też potrafi mi pomóc zrozumieć. Czuje się też słuchana i nie oceniana."

"Zgłosiłam się do psychologa w dużym kryzysie. Została mi polecana Pani Marta. Mimo, że stresowałam się wizytą, w trakcie spotkania Pani Marta na tyle wzbudziła moje zaufanie, że stres szybko minął. Polecam tego psychologa."

Psychoteraputa Maria Kołczyk

Maria Kołczyk

psychoteraputa młodzieży i dorosłych

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu, o specjalności klinicznej.

Kwalifikacje psychoterapeutyczne zdobywa podczas czteroletniego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Dba o ciągły rozwój i podnoszenie swoich kompetencji biorąc udział w szkoleniach oraz konferencjach.

Doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając staż na oddziale dziennym w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, gdzie pracowała z osobami hospitalizowanymi i po przebytym ostrym kryzysie zdrowia psychicznego. Współpracuje również z Krakowskim Instytutem Psychoterapeutycznym we Wrocławiu, gdzie pracuje z osobami z rodzin zastępczych.

Prowadzi terapię młodzieży oraz dorosłych, którzy zmagają się z takimi problemami jak:

  • kryzysy życiowe,
  • obniżony nastrój,
  • samotność,
  • lęk i niepokój,
  • problemy w relacjach,
  • nadmierny stres,
  • strata lub żałoba,
  • zaburzenia osobowości.

W trosce o wysoką jakość wykonywanej pracy i dobro swoich pacjentów kieruje się kodeksem etyczno- zawodowym psychologa oraz regularnie poddaje swoją pracę psychoterapeutyczną superwizji.

Psychoteraputa Małgorzata Kuzyk

Małgorzata Kuzyk

psychoteraputa dzieci i młodzieży oraz uzależnień

Absolwentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II o specjalności klinicznej.

Psychoterapeutka w trakcie specjalizacji z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie integratywnym, również specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Ukończyła szkolenia doskonalące z zakresu psychoterapii uzależnień behawioralnych (hazard, gry komputerowe, seks), psychoterapii schematów w uzależnieniach (podejście 3. fali w psychoterapii) oraz Edukatora ds. uzależnień, pozwalającego na prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

Doświadczenie zawodowe zdobywała, jeszcze jako studentka, na koloniach: jako wychowawca kolonijny oraz jako psycholog i psychoterapeuta na koloniach terapeutycznych. Pracowała z dziećmi z rodzin trudnych, zagrożonych chorobą alkoholową, z dziećmi doświadczającymi przemocy, mającymi trudności w nauce oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. Swój początek drogi zawodowej opisuje jako, parafrazując: „drogę pośród blasków i cieni ludzkiej, ciągle kształtującej się osobowości”.

Nieobca jest jej praca w: przedszkolu, szkole i ośrodkach specjalnych z dziećmi i młodzieżą oraz rodziną. Ponadto, doświadczenie w zakresie psychoterapii uzależnień zdobywa w zakładzie opieki zdrowotnej, pracując z dorosłymi osobami uzależnionymi i szkodliwie używającymi - indywidualnie oraz grupowo. Odbyła staż w Ośrodku dla Osób Uzależnionych w SPZOZ w Nowym Dworku, wolontariat w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. J. Kaczyńskiego w Lublinie.

Pracuje z dziećmi, młodzieżą, rodzinami oraz parami. W dalszym ciągu podnosi swoje kompetencje zawodowe. W psychoterapii najważniejszy jest dla niej człowiek, jego narracja, doświadczenia życiowe. Budowanie relacji opiera na poczuciu bezpieczeństwa. Wiedząc, że trafna diagnoza oraz właściwe techniki, to tylko początek w procesie psychoterapii.