Psycholog rodzinny Wrocław

Psychoterapia dla rodzin

Jaki jest cywilizowany sposób na rozwiązanie problemów rodzinnych na Dolnym Śląsku? To psychoterapia rodzinna we Wrocławiu, na którą zgłasza się para z problemami w małżeństwie. W wyniku wykonanej pracy z psychologiem rodzinnym osiąga większe wzajemne zrozumienie, uczy się wzajemnego wspierania emocjonalnego i wspólnie opracowuje strategię pokonywania sytuacji kryzysowych.Terapia rodzinna skupia się głównie na relacjach, jakie są obecne między członkami rodziny, ich, jakości a także wielu aspektach ich rozwoju.

Na czym polega psychoterapia rodzin Wrocław?

Psychoterapia rodzinna we Wrocławiu uwzględnia trudności, z jakimi obecnie boryka się dana osoba w małżeństwie, rodzicielstwie, jako wysiłki mające na celu kontrolowanie, korygowanie i przeżywanie starych relacji konfliktowych, które istniały w rodzinie. Najlepszym sposobem rozwiązania tych problemów jest nawiązanie relacji z terapeutą rodzinnym. Najważniejszą przeszkodą w zmianie jest przywiązanie ludzi do ich rodzicielskich wzorców zachowania, myślenia i reakcji emocjonalnych.

Zawierając związek małżeński, ludzie przeżywają swoje wewnętrzne wzorce zachowań (odziedziczone po przodkach lub nabyte w procesie wychowania w rodzinie) z małżonkami i dziećmi. Partnerzy przychodzący do psychologa rodzinnego we Wrocławiu próbują znaleźć rozwiązanie swoich wewnętrznych konfliktów w relacjach międzyludzkich, przekształcając te konflikty w oskarżenia wobec partnera.Takie problemy w związkach to: nieufność, kłótnie o to, kto powinien się, kim zająć, niekończące się nieporozumienia, dystans, cudzołóstwo, walka o władzę, trudności w relacjach seksualnych, pustka w relacjach między małżonkami.Takie dylematy łączenia lub różnicowania można wytłumaczyć faktem, że pojęcia intymności, miłości, agresji, niezależności, samotności itp. partnerzy poznali w rodzinach, z których pochodzą.

Jak może pomóc psycholog rodzinny Wrocław?

Podczas konsultacji psycholog rodzinny we Wrocławiu pomaga rozważyć i wyeliminować dawne konflikty rodzinne i waśnie.Terapia rodzinna może pomóc poprawić relacje w rodzinie. Poprawa relacji ma zwykle wiele konsekwencji: zlikwidowana zostaje izolacja jednego z członków rodziny, poprawione zostają relacje między braćmi i siostrami, relacje w rodzinach rozdzielonych stają się bliższe. Rozwiązywanie ważnych problemów z rodzicami i rodzeństwem wyzwala energię psychiczną, którą człowiek może zainwestować w siebie, swojego partnera i dzieci.

Terapia rodzin we Wrocławiu jest szczególnie pomocna w następujących sytuacjach:

 • Dana osoba nie jest w stanie nawiązać żadnej relacji bez omówienia tych kwestii z jednym z rodziców, bratem lub siostrą.
 • Istnieją negatywne konsekwencje rozwodu rodziców danej osoby w przeszłości.
 • W przypadku rozbitych rodzin z historią tzw. odciętych kawałków.
 • W przypadku dorosłych dzieci, które chcą dojść do porozumienia z rodzicami.
 • Dorośli nie są w stanie nawiązać satysfakcjonujących bliskich relacji.
 • W przypadku rodzin z konkubentami matek i ojców, a także w wielu innych przypadkach.

Wiele problemów związanych z relacjami z innymi ma swoje korzenie w więziach i ukrytej lojalności wobec ludzi, którzy ukształtowali nasze życie – naszych rodziców. Prowadzona terapia rodzin we Wrocławiu może być doskonałym pomocnikiem na tej drodze. Co pomoże wypracować wrocławski terapeuta rodzinny? Jak sama nazwa wskazuje, terapia rodzinna działa z rodziną. Celem staje się rozpoznanie i rozwiązanie problemów, które oddalają ludzi od siebie, odbudowanie komunikacji i budowanie zdrowych relacji.

Kiedy potrzebna jest psychoterapia rodzin Wrocław?

Można przypuszczać, że terapia rodzinna koncentruje się wyłącznie na relacji między małżonkami. W rzeczywistości dotyczy wielu różnych problemów. Warto rozważyć skontaktowanie się z psychologiem rodzinnym we Wrocławiu, jeśli:

 • Trudno jest negocjować i rozwiązywać konflikty w parze.
 • Członek rodziny ma zaburzenie emocjonalne lub psychiatryczne, które wpływają na relacje w rodzinie.
 • Dziecko ma problemy z socjalizacją, wynikami w nauce lub zdrowiem.
 • Nie można znaleźć wspólnego języka z małym dzieckiem lub nastolatkiem.
 • Zmienił się skład rodziny: pojawiło się nowe dziecko lub wręcz przeciwnie, dziecko dorosło i rozpoczęło samodzielne życie i wszyscy członkowie rodziny muszą dostosować się do nowych warunków.
 • Przechodzenie przez rozwód i zakładanie nowej rodziny
 • Doświadczane śmierci członka rodziny.

Lista nie jest kompletna: każdy ma cechy, które mogą prowadzić do konfliktów i nieporozumień: kwestia codziennych nawyków, religii, subtelności wychowania. Wszystkie te problemy łączy to, że pojawiły się i nie należy ich rozwiązywać w izolacji.

Jakie problemy pomoże rozwiązać terapeuta rodzinny Wrocław?

Terapia rodzinna we Wrocławiu przyda się zarówno w momencie nagłego kryzysu, jak i w przypadku, gdy nieporozumienie między małżonkami trwa długo. Świetnie sprawdza się w sytuacjach, w których potrzebne jest specjalne podejście: jeśli dana osoba ma problemy psychologiczne spowodowane nielogicznymi przekonaniami lub wzorcami myślenia (na przykład nieuzasadniona zazdrość). W niektórych przypadkach rozwiązuje również zaburzenia psychosomatyczne, które przekształcają się w choroby przewlekłe. Do najczęstszych problemów, jakie może poruszyć terapeuta rodzinny we Wrocławiu należą: problemy psychoseksualne, alkoholizm oraz narkomania, rozwód, problemy w szkole i w pracy, traumatyczne przeżycia, takie jak pożar, napad lub wypadek samochodowy.

Psycholog rodzinny pomoże rodzinom, w których nie ma zwyczaju okazywania emocji. Rodzice i dzieci w takich rodzinach nie wyrażają swoich uczuć, nie mówią bliskim słów miłości, nie chwalą sukcesu, nie interesują się swoimi hobby. Często prowadzi to do tego, że dzieci nabierają złych nawyków i nałogów. Trzeba pamiętać, że dzieci często powtarzają doświadczenia (zarówno pozytywne, jak i negatywne) swoich rodziców, więc jeśli w rodzinie pojawią się trudności, lepiej skonsultować się ze terapeutą rodzinnym we Wrocławiu.

Agata Grobelna (Pacia)

psycholog, psychoterapeuta