Agnieszka Wieczorek

Psychiatra

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalista Psychiatra od roku 2009.

Praca w szpitalu Psychiatrycznym we Wrocławiu na oddziałach: stacjonarnym, dziennym, leczenia nerwic jako terapeutka oraz na alkoholowym oddziale abstynencyjnym, a także w Poradniach Zdrowia Psychicznego i Zaburzeń Pamięci we Wrocławiu.

Ukończony 4-l. kurs Psychoterapii Psychodynamicznej we Wrocławiu, organizowany przez Oddział Nerwic Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Uczestniczy w licznych kursach, szkoleniach, konferencjach i warsztatach stale podnoszących kwalifikacje.

Specjalizuje się w pomocy osobom z:

  • napadami paniki, zaburzeniami lękowymi, nerwicami,
  • zaburzeniami snu
  • depresją, zaburzeniami afektywnymi
  • schizofrenią
  • problemami z pamięcią, demencją
  • w kryzysach życiowych

Udziela wsparcia chorym i ich bliskim, edukuje, odpowiada na pytania.

Agnieszka Wieczorek

psychiatra