Polityka Prywatności

Nasza Poradnia dba o Państwa prywatność oraz dokłada staranności w ochronie danych osobowych. W tym celu stworzyliśmy również niniejszą Politykę Prywatności. Informujemy w niej o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, rodzajach danych, jakie uzyskujemy, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, o prawach osób, których te dane dotyczą, a także o plikach cookies, które wykorzystywane są w serwisie internetowym: https://proterapeutica.pl

Właścicielem/operatorem Serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest:

Agata Grobelna, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Poradnia Psychologiczna Proterapeutica Agata Grobelna (dalej: „Poradnia”)

adres siedziby: ul. Pochyła 21/1A, 52-513 Wrocław

NIP: 8961399071

adres kontaktowy poczty elektronicznej Administratora: rejestracja@proterapeutica.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO, niniejszym informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • przy rezerwacji terminu wizyty za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie –  w celu świadczenia usług drogą elektroniczną związanych z rezerwacją terminu wizyty (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO- zawarcie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby celem zawarcia umowy i art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w zakresie postępowania reklamacyjnego co do usług świadczonych drogą elektroniczną) – dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy;
 • dochodzenia i obrony roszczeń Administratora lub przeciwko Administratorowi (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)- dane są przechowywane przez okres ich przedawnienia określane obowiązującymi przepisami prawa;
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – dane są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji i rozliczenia zawartych umów, w tym obowiązku księgowego i podatkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • statystycznych i archiwizacyjnych (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)- dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

Serwis przetwarza dane osobowe, których podanie jest dobrowolne – poprzez wprowadzenie danych w formularzu rejestracji wizyty. Niewskazanie danych w formularzu może skutkować brakiem możliwości rezerwacji terminu wizyty w Poradni za pośrednictwem Serwisu.

Dostęp do Państwa danych mogą mieć podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych, w szczególności świadczące usługi z zakresu utrzymania systemów teleinformatycznych, usługi księgowe, prawne oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.

Osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Poradnię przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w RODO;
 • jeżeli dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, prawo jej wycofania
  w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Aby skorzystać z praw wskazanych powyżej, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Poradnią wykorzystując dane kontaktowe wskazane w niniejszym dokumencie i poinformować, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, z którym można skontaktować się w następujący sposób:

 • listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 • telefonicznie: (22) 531 03 00.

Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Poradnię:

 • miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze;
 • dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie operator Serwisu posiadający klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek kradzieży bazy danych z serwera;
 • W serwisie jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi dodatkową formę ochrony;
 • operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne;
 • operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa;
 • istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

Informacje o plikach cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniach końcowych oraz unikalny identyfikator.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel Serwisu.

Serwis wykorzystuje następujące pliki cookies:

 • sesyjne pliki cookies – niezbędne pliki, które umożliwiają poruszanie się w obrębie witryny internetowej i korzystanie z podstawowych jej funkcji. Przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania;
 • trwałe pliki cookies – zapewniają określone funkcje nie tylko w ramach jednej sesji, lecz podczas całego czasu przechowywania danego pliku na komputerze. Pliki te nie gromadzą żadnych informacji, które ułatwiłyby identyfikację użytkownika, są anonimowe. Ich zadaniem jest usprawnienie działania strony;
 • zewnętrzne pliki cookies – umożliwiają współpracę z zewnętrznymi firmami lub serwisami. Wśród nich są cookie badawcze, które zawierając dane o popularności strony czy danej usługi, służą między innymi do połączenia z serwisami społecznościowymi (np. Facebook), które następnie mogą stosować informacje dotyczące odwiedzin poszczególnych użytkowników do profilowania reklam na innych stronach internetowych.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Wprowadzone zmiany nie wpływają na pliki cookies już przechowywane na komputerze, jednakże przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu, zaś wyłączenie niezbędnych plików cookies dla określonych procesów może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony www. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

w tym urządzenia mobilne: Android, Safari (iOS), Windows Phone.

Pliki cookies są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie końcowe. W plikach cookies trzymane są tylko te dane, które dana witryna czy aplikacja zapisuje i ma do nich dostęp.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Meta Inc. z siedzibą w USA).