Anna Szopa

Absolwentka psychologii klinicznej Uniwersytetu Wrocławskiego.
Psycholog koordynator w Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym, gdzie zajmuję się interwencją kryzysową.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w przedszkolu integracyjnym pracując z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi oraz niepełnosprawnościami.
Jako wolontariuszka w fundacji NON LICET pracowałam z osobami doświadczającymi przemocy domowej.
Doświadczenie w pracy konsultacyjno-diagnostycznej zdobywałam w Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Psychelab.

W stowarzyszeniu Animo zajmowałam się pomocą psychologiczną i psychoedukacją w zakresie uogólnionych zaburzeń lękowych, fobii specyficznych, agorafobii, lęku napadowego, fobii społecznej, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (OCD) oraz zaburzeń lękowych będących wynikiem traumatycznych doświadczeń.
Mam doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi oraz dziećmi i młodzieżą.
Spotkania prowadzę w języku polskim oraz języku angielskim.

Regularnie podnoszę swoje kompetencje, uczestnicząc w kursach i szkoleniach zawodowych.
W swojej pracy stawiam na zbudowanie autentycznej relacji z klientem, kierując się poszanowaniem jego wartości oraz wyborów życiowych.
Bliskie są mi założenia psychoterapii humanistycznej, które zakładają skoncentrowanie na kliencie i jego indywidualnej, jednostkowej perspektywie.
Swoją pracę poddaję stałej i profesjonalnej superwizji.

Regularnie podnoszę swoje kompetencje, uczestnicząc w kursach i szkoleniach zawodowych.
W swojej pracy stawiam na zbudowanie autentycznej relacji z klientem, kierując się poszanowaniem jego wartości oraz wyborów życiowych.
Bliskie są mi założenia psychoterapii humanistycznej, które zakładają skoncentrowanie na kliencie i jego indywidualnej, jednostkowej perspektywie.
Swoją pracę poddaję stałej i profesjonalnej superwizji.

 

A graduate of clinical psychology at the University of Wrocław.
Psychologist coordinator at the Support Center for Adults in Mental Crisis, resposible for supervising crisis intervention.

I gained professional experience in an inclusive kindergarten working with children with neurodevelopmental disorders and disabilities. As a volunteer at the NON LICET foundation I worked with people that were exposed to domestic violence.
I gained experience in consulting-diagnostical work at the Psychological Consultation and Counseling Laboratory of the University of Wrocław and Psychelab.

In the Animo association I was providing psychological help and psychoeducation in the field of generalized anxiety disorder, specific phobias, agoraphobia, panic disorder, social phobia, obsessive-compulsive disorder (OCD) and anxiety disorders resulting from traumatic experiences. I have experience working with adults, children and adolescents. I conduct meetings in Polish and English.

I regularly improve my competences by participating in professional courses and trainings.
In my professional life I focus on building an authentic relationship with the Client, guided by respect for their values ​​and life choices. I try to approach my work respecting the core principles of
humanistic psychotherapy which is focused on the Client and their individual, unique perspective I evaluate my work to constant and professional supervision.

Anna Szopa

psycholog

OPINIE

Byłam z córką na wizycie u psycholog Anna Szopa. Jest bardzo przyjazna, nawiązuje fajny kontakt z młodzieżą. Córka na wizyty uczęszcza chętnie.
Ja jako rodzic również dostałam konkretne informacje o problemie córki.

Pani Anna Szopa jest cierpliwa, empatyczna i bardzo kompetentna. Czuje, że mnie słucha i jest zaangażowana w moje problemy. Szczerze polecam Panią Annę.

Bardzo polecam psycholog Annę Szopa. Spotkania bardzo mi pomagają. Z każdego wynoszę coś nowego. Rozmowy dodają mi dużo wiary w siebie.

Potrzebowałam szybkiej wizyty i udało mi się zarejestrować do Anna Szopa. Jest bardzo kompetentna, cierpliwa, zaangażowana w rozmowę. Czuję, że bardzo chce mi pomóc. Polecam Panią psycholog.