Przemoc psychiczna w związku

Przemoc psychiczna w związku odnosi się do sytuacji, w której jedna osoba systematycznie używa różnych taktyk i zachowań mających na celu kontrolę, manipulację, poniżanie, zastraszenie lub izolację drugiej osoby. Jest to forma przemocy, która może być trudna do zauważenia, ponieważ niektóre jej objawy są subtelne i niejednoznaczne. Przemoc psychiczna może przybierać wiele form. Poniżej opisze kilka z nich.

  1. Wyśmiewanie i poniżanie: sprawca może celowo urażać partnera, wyśmiewać go, ośmieszać w towarzystwie innych lub krytykować stale jego wygląd, umiejętności czy decyzje.
  2. Manipulacja emocjonalna: sprawca może stosować manipulację emocjonalną, taką jak groźby, szantaże, wywołanie poczucia winy, aby uzyskać kontrole nad partnerem. Mogą też udawać, że są ofiarami lub zachowywać się naprzemiennie agresywnie i miło, aby dezorientować partnera.
  3. Izolacja społeczna: sprawca może kontrolować partnera poprzez ograniczanie jego kontaktów z rodziną, przyjaciółmi czy innymi osobami z otoczenia. Mogą także zniechęcać partnera do korzystania z zainteresowań, pracy czy innych aktywności społecznych.
  4. Kontrola finansowa: Sprawca może kontrolować finanse, takie jak dostęp do pieniędzy, kontroli budżetu czy decyzji finansowych, co sprawia, że partner jest zależny od osoby sprawcy.
  5. Groźby i zastraszania: sprawca może grozić lub zastraszać partnera fizycznie lub emocjonalnie, aby uzyskać kontrolę i wywierać presję.

Ważna jest świadomość, że przemoc psychiczna może mieć poważne konsekwencje dla ofiary, takie jak niskie poczucie własnej wartości, problemy emocjonalne, depresje, lęki czy traumy. Jeśli masz wrażenie, że jesteś ofiarą przemocy psychicznej w związku, ważne jest, aby zgłosić to i szukać wsparcia u bliskich, przyjaciół, specjalistów lub instytucji zajmujących się przemocą domową.

Autor:

Agata Grobelna (Pacia)

psycholog, psychoterapeuta