Zaburzenia więzi

Zaburzenia więzi, znane również jako zaburzenia interpersonalne, odnoszą się do trudności w nawiązywaniu, utrzymywaniu i budowaniu zdrowych i satysfakcjonujących relacji międzyludzkich. Te trudności mogą mieć negatywny wpływ na różne obszary życia, takie jak życie rodzinne, relacje partnerskie, przyjaźnie i relacje zawodowe.

Skutki nieleczonego zaburzenia więzi mogą być znaczące:

 • Osamotnienie:
  Zaburzenia więzi mogą prowadzić do uczucia izolacji i samotności. Osoby z tym
  zaburzeniem mogą mieć trudności z nawiązywaniem głębokich i satysfakcjonujących relacji, co może
  skutkować poczuciem odosobnienia.
 • Konflikty i trudności w relacjach:
  Nieodpowiednie zachowania interpersonalne, takie jak trudności w
  komunikacji, nadmierne zależności, lęk przed odrzuceniem czy unikanie bliskości, mogą prowadzić do
  powstawania konfliktów w relacjach.
 • Złe samopoczucie emocjonalne:
  Niezdrowe więzi mogą wpływać na samopoczucie emocjonalne i
  prowadzić do różnych dolegliwości, takich jak depresja, niepokój czy niskie poczucie własnej wartości.
  Jednak ważne jest pamiętanie, że zaburzenia więzi mogą być leczone i istnieją różne terapie, które mogą
  pomóc w poprawie zdrowia psychicznego i budowaniu satysfakcjonujących relacji. Jeśli masz problemy
  związane z zaburzeniami więzi, warto skonsultować się z profesjonalistą w dziedzinie zdrowia psychicznego.

Psychoterapeuta Agata Grobelna